google-site-verification=6so_CuDDWqLzk_4OpBzDnxNgzlwHscvKOOtpRQFEyHA

Sözleşmeli Memura Kadro..

Teklif ile; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrası ve belediyelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, memur kadrolarına atanmaları amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA 

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlari Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Olcay KILAVUZ/ MHP Mersin Milletvekili 

GENEL GEREKÇE

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ile ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 – B maddesine göre Belediyeler ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında norm kadro karşılığı tam zamanlı calısmakta olan sözleşmeli personeller, kamu isçisi sayılmayan kamu görevlisi ve benzeri isimlendirmelerle çalışmaktadır. Bu durum da aynı kurumda, aynı işi yapan ve fakat tabi oldukları yasal mevzuat hükümlerinin farklı olması nedeniyle maaş, emeklilik, iş güvencesi, atama – tayin ve terfi ile sosyal ve özlük hakları açısından birbirinden tamamen farklı imkânlara sahip kamu görevlileri bulunması gibi bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Mevcut itibariyle bu ahval, Anayasamızın 10. Maddesinde ifadesini bulan Eşitlik ilkesine ve ayrıyeten hakkaniyete de aykırılık teşkil etmektedir. 

02.06.2011 tarih ve 632 sayılı KHK ile 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca kamuda sözleşmeli olarak çalışan personel kadroya geçirilmiştir. Ne var ki mezkûr tarihlerden sonra da 657 sayılı Kanunun 4 – B maddesi uyarınca personel istihdamı devam ettiği ve bahsedilen düzenlemeler yeni personeli kapsamadığı için kamu personelleri arasında eşitsizlik ve adalete aykırı durum sona erdirilememiştir. 

Bu yasa teklifi ile mevcut yasal düzenlemelerimiz anlamında işçi veya memur statüsünde sayılmayan mezkûr kamu personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur kadrolarına atamalarının yapılarak iş güvencesinin sağlanması, çalışanlar arasındaki adaletin tesisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi ile ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan personellerin yaşamakta oldukları tüm sıkıntıların yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde halli ile teminat altına alınması amaçlanmıştır.. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1-) Teklifimizin 1. Maddesi ile 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na Geçici 47. Madde eklenerek kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fikrasına göre çalışan personellerin ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre Belediyelerde sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olan personellerin memur kadrolarına atamalarının yapılması ile buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

14/7/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 47-(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinin üçüncü fikrası hükümleri uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48. maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı Genel Kadro ve Usulüne’ İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, bulunduğu pozisyon unvanıyla, aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, Genel Kadro ve Usulüne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nca müştereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kuramlarınca atanırlar. 
(2) Söz konusu mevzuat uyarınca çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fikrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. 
(3) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananlarin, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. 
(4) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. 
(5) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananlardan, 15/10/2008 tarihinden önce sözleşmeli personel pozisyonlarına ataması yapılmış olanların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri atandıkları memur kadrolarında geçmiş kabul edilir ve intibakları 5434 sayılı Kanunun mülga ek 18. maddesi hükümlerine göre gerçekleştirilir. 
(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, Genel Kadro ve Usulüne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerde yer alan sinif, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibariyle ihdas edilerek kurumların Genel Kadro ve Usulüne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sinifi, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fikrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı. İdari İşler Başkanlığı’na bildirilir. 
(7) Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkilidir.” 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

CUHA

2 0 0 0 0 0
  YORUMLAR

  En az 10 karakter gerekli

  Sıradaki haber:

  MGÇ’den Başsavcı Özkan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

  Hızlı Yorum Yap

  2 0 0 0 0 0
  sf TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS
  4.955.594

  VAKA

  4.589.501

  İYİLEŞME

  41.883

  ÖLÜM

  366.093

  AKTİF VAKA

  sf DÜNYA'DA KORONAVİRÜS
  155.250.838

  VAKA

  91.686.131

  İYİLEŞME

  3.243.744

  ÖLÜM

  63.564.707

  AKTİF VAKA

  Yazarlar
  Video
  Galeri

  Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

  ÇUHA – Çukurova Haber Ajansı'e üye olun

  Zaten üye misiniz ? Buraya tıklayarak Üye girişi sağlayabilirsiniz.

  ÇUHA – Çukurova Haber Ajansı'e giriş yapın

  Henüz üye değil misiniz ? Buraya tıklayarak Üye olabilirsiniz.

  Haber gönderim sistemimize hoş geldiniz

  Galeri Alanı

  828 x 470